• Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025

  Ředitelka Základní školy Průhonice, okr. Praha-západ vyhlašuje v souladu s § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

 • Ředitelské volno (9.–10.5.2024)

  Vážení rodiče, na čtvrtek dne 9. května 2024 a na pátek dne 10. května 2024 vyhlašuji dle § 24 odst. 2 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

 • Projektová olympiáda (II. A)

  Naše škola se již několikátým rokem zapojuje do projektu kreativní olympiády „Ukaž, co dokážeš!“, která rozvíjí prezentační dovednosti dětí. Děti z 2. až 5. ročníku

 • Projektová olympiáda (III. B)

  Třída III. B se přihlásila do soutěže Kreativní projektové olympiády. Cílem olympiády je rozvíjet projektové vyučování, rozvíjet samostatný projev dětí formou projektů na témata, která

 • Pravěk (III. A)

  Centra aktivit na téma „Pravěk“ prožily děti z III. A celý den venku v zámeckém parku. Upevňovaly si své znalosti o životě lidí v době kamenné,

 • Rostliny pod mikroskopem (III. A)

  V pátek dne 5. dubna 2024 žáci a žákyně z III. A navštívili v říčanském muzeu vzdělávací program „Rostliny pod mikroskopem“. Nejdříve se s paní

 • Noc s Andersenem (IV. B & IV. C)

  Třídy IV. B a IV. C se zúčastnily 24. ročníku Noci s Andersenem, která se konala v pátek dne 22. března 2024. Celým večerem nás

 • Výsledky Matematického klokana

  Dne 22. března 2024 se na naší škole uskutečnila soutěž Matematický klokan. Soutěžilo 56 žáků z 2. a 3. tříd – kategorie Cvrček, 80 žáků

 • Bronz v turnaji ve vybíjené (4.–5. r.)

  Dne 26. března 2024 se na naší škole uskutečnilo okresní kolo ve vybíjené kategorie 4.–5. ročníku. Ze čtrnácti přihlášených škol jsme se umístili na 3.

 • Osmáci v Poslanecké sněmovně PČR (VIII. A)

  Dne 26. března 2024 nezasedli žáci VIII. A do školních lavic, ale vydali se do víru velkoměsta. V plánu měli prohlídku centra Prahy, a hlavně