• Ředitelské volno 29. 9. 2023

  Vážení rodiče, na pátek dne 29. září 2023 vyhlašuji dle § 24 odst. 2 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitelské

 • Plavecký výcvik (2.–3. ročník)

  Hned od prvního školního týdne začali druháci a třeťáci docházet na pravidelné páteční lekce plavání do hotelu Floret. Plavecký výcvik je součástí tělesné výchovy na

 • První školní den

  V pondělí dne 4. září byl zahájen nový školní rok 2023/2024. Pro všechny žáky to byl jistě den významný, ale nejslavnostnější byl určitě pro děti, které

 • Rozmístění tříd a učeben (23/24)

  Vážení rodiče, milí žáci, plánek školy s rozmístěním tříd a učeben najdete ZDE (PDF). Roman Navrátil, zást. řed.

 • Vyučovací rozvrh 2023/2024

  Vážení rodiče, milí žáci, vyučovací rozvrh tříd platný od 1. 9. 2023 najdete ZDE (PDF). Upozorňujeme, že v rozvrhu může dojít z provozních důvodů k

 • Volby do školské rady – výzva ke kandidatuře

  Vážení rodiče, v září 2023 vyprší tříleté funkční období členů školské rady. Ve dnech 11. a 12. září 2023 se proto v rámci třídních schůzek odehrají volby

 • Volby do školské rady

  Přípravný výbor svolává zákonné zástupce nezletilých žáků školy k volbám do školské rady dle § 167, odst. 1, 2, 3 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a Volebního

 • Informace k zahájení školního roku pro rodiče prvňáčků

  Vážení rodiče, v pondělí dne 4. září 2023 začíná nový školní rok. V 8 hodin proběhne v prostoru před školou slavnostní přivítání panem starostou Petrem Benešem