Učitelé 2023/2024

Vedení školy

Ředitelka školy: Mgr. Ester Santolíková Štorková
Zást. ředitelky pro 1. st.: Mgr. Bc. Romana Šilová, koordinátor ŠVP
Zást. ředitelky pro 2. st.: Mgr. Roman Navrátil, koordinátor ICT

Třídní učitelé

I. A: Mgr. Soňa Svobodová Králová
I. B: PaedDr. Kateřina Petrášková
II. A: Mgr. Ilona Kaplanová
II. B: Mgr. Lucie Fatrdlová
III. A: Mgr. Jana Bergerová
III. B: Mgr. Martina Mudruňková
IV. A: Mgr. Renáta Nyčová Hofmanová
IV. B: Mgr. Veronika Pöschlová
IV. C: Mgr. Karel Šíma
V. A: Mgr. Petra Švábíková
V. B: Bc. Kateřina Seidlová
V. C: Mgr. Gabriela Kubanová
VI. A: Simona Pálová
VI. B: Mgr. Jozef Lacko
VI. C: Mgr. Radka Jílková, metodička prevence
VII. A: Mgr. Stanislav Šuléř
VII. B: Dominik Zmeškal
VII. C: Mgr. Martin Bukáček
VIII. A: Mgr. Jana Hanusová
VIII. B: Mgr. Iva Chudomelová, koordinátor EVVO
VIII. C: Mgr. Dagmar Holanová
IX. A: Mgr. Hana Helcl Hoffmannová
IX. B: Mgr. Alexandra Cihlářová

Netřídní učitelé

Iveta Halová
RNDr. Marie Jaroušková
Mgr. Lukáš Kačinetz
Miroslav Kalábek
Mgr. Lukáš Novák
Mgr. Dana Otradovcová
Ing. arch. Jana Palivcová
Mgr. Alena Randusová, výchovná poradkyně
Lauren Rodgers
BcA. Veronika Schilders
Ing. Marcela Slunéčková
Mgr. Světlana Vrbková
Bc. Lucie Vostrovská
Mgr. Radim Zabadal

Školní psycholožka

Bc. Michaela Mejdrová

Asistentky pedagoga

Ing. Anna Dobřichovská
Pavlína Holubcová
Klára Krouzová
Andrea Krumphanzlová
Bc. Eliška Kubanová
Iva Marvanová
Klára Niederlová
Markéta Požárová
Jarmila Ságlová
Martina Szotkowski
  Jarmila Štogrynová
 Alla Tyshyk
 
 
 

Vychovatelky školní družiny

Vedoucí vychovatelka: Bc. Eva Houlíková
Lucie Feixová
Iva Marvanová
Klára Niederlová
Mgr. Dana Otradovcová
Soňa Smržová
Jarmila Štogrynová
Dominika Vašáková Pavlíková