Ředitelské volno (27. 9. 2021)

Vážení rodiče, na pondělí dne 27. září 2021 vyhlašuji dle § 24 odst. 2 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitelské volno z organizačních důvodů. Školní jídelna a školní družina budou v

Read more