Profily zástupců

ZÁSTUPCI ZŘIZOVATELE

Ing. Petr Beneš

kontakt: p.benes@pruhonice-obec.cz

Karolina Marková (předsedkyně školské rady)

kontakt: marek.fp@seznam.cz

Jmenuji se Karolina Marková a od roku 2006 jsem členkou školské rady, občas i její předsedkyní. Mám tři děti, které do naší základní školy chodily, já samozřejmě také, ale to bylo ještě v minulém století. Vystudovala jsem Vychovatelství – obor psychologie a pedagogika dítěte.

Mé povolání je učitelka v mateřské školce a tak mám k dětem blízko.

A moje vize pro naší průhonickou školu? Aby děti, učitelé i rodiče ji měli ještě víc rádi….

 

Pavla Mikušková

kontakt: pavla.mikuskova@pruhonice-obec.cz

Dobrý den, jmenuji se Pavla Mikušková, pracuji na obecním úřadě v Průhonicích a do školské rady jsem byla poprvé jmenovaná zastupiteli obce v roce 2010 za zástupce zřizovatele. Současně také působím jako zastupitelka v sousední obci Dobřejovice.  Jsem maminkou tří, již dospělých dětí.

K naší základní škole mám velmi osobní vztah, před lety jsem ji absolvovala jako žáčka a v letech 2010–2019 mě následovala má nejmladší dcera, tudíž mám s provozem školy zkušenost i jako rodič.

Mým cílem je být spojovacím článkem mezi rodiči a zřizovatelem. Záleží mi na tom, aby se žákům v naší škole líbilo, aby dostávali kvalitní výuku, kterou budou moci uplatnit při výběru svého budoucího povolání a v neposlední řadě, aby s láskou vzpomínali na svá školní léta.

Věřím, že dobrou spoluprací a přímou komunikací dokáže školská rada pomoci při řešení případných úskalí. Těší mě vzájemná spolupráce a tato práce mi dává smysl.

ZÁSTUPCI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

Jiří Kaleta

kontakt: jkaleta@juturn.cz

V současné době pracuji jako ředitel on-line velkoobchodu My Food – Rohlík.cz. Do ZŠ Průhonice ještě nedávno chodil můj syn Matyáš a stále chodí dcera Tereza.

Jsem aktivní ve sportovních průhonických klubech, podporuji je i pomáhám. Do školské rady jsem vstoupil, abych společně s kolegyněmi Veronikou a Janou přinesli a přenesli nápady, připomínky, kritiku ale třeba i uznání z pohledu nás rodičů na pedagogický sbor a společně pak i realizovali aktivity, které z toho vyplynou…

Snad se nám společně něco podaří v této nešťastné Covid době. Všem pevné zdraví.

 

Ing. Jana Lebedová

kontakt: pelcova.jana@post.cz 

Toho času na třetí rodičovské dovolené, se synem Viktorem. Prostřední dcera Barbora navštěvuje MŠ Průhonice. Syn Eduard je ve druhé třídě ZŠ Průhonice.

Členkou školské rady jsem byla zvolena v září 2020 a budu jí po tři roky. Po tuto dobu se budu snažit přispět vedení školy náměty, podněty a způsoby řešení problémů neovlivněné běžnou školskou praxí. Zároveň mohu být jakýmsi komunikačním kanálem mezi rodiči a školou.

Mým cílem je, aby děti byly ve škole šťastné a dostávalo se jim kvalitního vzdělání.

Veronika Schilders

  • do 31. 8. 2022

Ing. Iveta Holá

kontakt: holaiveta@email.cz

Členkou školské rady jsem byla zvolena v říjnu 2022. Mým cílem je, aby škola děti bavila, maximálně rozvíjela jejich schopnosti a kvalitně je připravila na další studium. Budu podporovat komunikaci škola–rodič a budu aktivně pracovat na zvyšování kvality výuky ve škole. Neváhejte se na mne obrátit s dotazy, tématy, které Vás zajímají.

ZÁSTUPCI PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

Mgr. Jana Hanusová

kontakt: jana.hanusova@zspruhonice.cz

Mgr. Ilona Kaplanová

kontakt: ilona.kaplanova@zspruhonice.cz

Dovolte mi, abych se představila. Jmenuji se Ilona Kaplanová, jsem vdaná a mám doma dva šikovné syny, jednoho vysokoškoláka a jednoho gymnazistu. V naší škole učím od roku 1996, kdy jsem dokončila studium učitelství pro 1. stupeň ZŠ na Univerzitě Palackého v Olomouci. Specializuji se na výuku dětí od 1. do 3. ročníku, tedy výuku těch nejmenších. Je to sice nelehká úloha, ale zato nejvíce odměňovaná rozzářenýma očima dětí, které dělají každý den nové pokroky a které nasávají jako houba nové znalosti a dovednosti. Učení mě velmi baví a do „práce“ se každý den těším.

Vždy mi hodně záleželo na tom, aby naše škola byla co nejlepší, a vždy jsem se snažila, abych k tomu mohla nějak přispět. I proto jsem ve školské radě zástupcem učitelů již ve čtvrtém volebním období. Svou přednost vidím v tom, že se umím podívat na školu nejen z pohledu učitelky. Vyzkoušela jsem si i roli rodiče žáků školy, protože oba mí synové naši školu navštěvovali. Zároveň jsem koordinátorkou žákovského parlamentu, takže znám dobře i pohled na školu očima samotných žáků. Vím, co si přejí, a pomáhám jim jejich přání realizovat.

Za těch dvacet čtyři let, co jsem součástí průhonické školy, se všechno hodně změnilo. Zejména v poslední době, kdy se podařilo celou školu úspěšně zrekonstruovat a provést velkou řadu změn ke zkvalitnění výuky. Začínala jsem s křídou a nyní si neumím představit výuku bez interaktivní tabule. Do škol i kvůli nutnosti distanční výuky pronikají čím dál tím víc informační technologie a všichni se stále učíme novým dovednostem. Jsem pyšná na to, jaké pokroky každý rok naše škola v různých oblastech dělá, a cítím, jak roste i její prestiž. Jsem pyšná, že jsem její součástí.

Mgr. Alena Randusová

kontakt: alena.randusova@zspruhonice.cz

Na naší základní škole pracuji od roku 2010. Na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích jsem vystudovala Pedagogickou fakultu – obor speciální pedagogika a učitelství pro 1. stupeň.

Profesně se věnuji hlavně žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Ve školním poradenském pracovišti působím na pozici výchovné poradkyně a zabývám se kariérovým poradenstvím pro žáky směřující na střední školy.

Jsem pro otevřenou komunikaci mezi školou, rodiči a žáky.

Komentáře