Etické dílny (I. A)

Děti z I. A dostaly příležitost posílit kamarádské vztahy prostřednictvím etických dílen, které proběhly 25. října 2021 pod vedením zkušené lektorky. Pomocí různých her si děti trénovaly vzájemnou toleranci, respekt, naslouchání, ohleduplnost. Zjistily, jak je

Read more

Adaptační dny (VI. B)

Společný den strávený se svými spolužáky z nově vzniklé třídy jsme si všichni užili. Žáci spolupracovali i v náhodně vzniklých skupinách. Celé dopoledne nás provázel smích, dobrá nálada, radost z dobře vykonané práce a v neposlední řadě poznání „nových“

Read more