Výlet do Tábora (IV. B & IV. C)

Ve středu dne 26. června 2024 se třídy IV. B a IV. C vydaly společně do starobylého města Tábor. Město se slavnou husitskou minulostí jsme s dětmi navštívili záměrně. V tomto školním roce jsme se v hodinách vlastivědy věnovali husitům, mistru Janu Husovi,  Janu Žižkovi a dalším osobnostem.

Čtvrťáci navštívili Husitské muzeum v Táboře, které nabízí prohlídku stálých expozic týkající se husitství. Mohli jsme si prohlédnout expozici, která byla věnována husitskému vojevůdci Janu Žižkovi. V říjnu uplyne 600 let od jeho úmrtí. Další zastávkou bylo středověké táborské podzemí, které bylo pro děti menším labyrintem.

Věž hradu Kotnov byla naše poslední návštěva v tomto městě. Děti se dozvěděly, že právě Kotnov je nejstarší táborskou památkou. Z vyhlídkové věže jsme obdivovali krásy města.

V závěru našeho výletu nás čekala zřícenina hradu, která je nedaleko a je spjata s Janem Husem. Když musel kazatel Betlémské kaple opustit Prahu,  našel útočiště na jihočeském hradě Kozí – Kozí Hrádek.

Výlet jsme si náramně užili.

Karel Šíma a Veronika Pöschlová, třídní učitelé