Organizace školního roku 23/24

Školní rok 2023/2024

 • Začátek školního roku: pondělí 4. září 2023
 • Konec školního roku: pátek 28. června 2024

Třídní schůzky

1. stupeň

 • pondělí 4. září 2023 v 9 hod. (pouze pro rodiče žáků 1. ročníku)
 • pondělí 11. září 2023 v 17 hod. (zástupci tříd od 18 hod.)

2. stupeň

 • úterý 12. září 2023 v 17 hod. (zástupci tříd od 18 hod.)

Konzultace ve třech (učitel–rodič–žák)

 • pondělí 20. listopadu až pátek 24. listopadu 2023
 • pondělí 15. dubna až pátek 19. dubna 2024

Konzultační hodiny učitelů

Každé pracovní pondělí v době od 16 do 17 hod., případně po domluvě.

Den otevřených dveří

 • pondělí 18. března 2024

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025

 • administrativní část zápisu bez dětí: úterý 23. a středa 24. dubna 2024 od 14 do 18 hod.
 • zápis s dětmi: čtvrtek 25. dubna 2024 od 14 do 18 hod.

Pedagogické rady:

 • za 1. čtvrtletí: pondělí 20. listopadu 2023
 • za 1. pololetí: pondělí 29. ledna 2024
 • za 3. čtvrtletí: pondělí 15. dubna 2024
 • za 2. pololetí: pondělí 24. června 2024

Vysvědčení

 • Výpis vysvědčení za 1. pololetí: středa 31. ledna 2024
 • Vysvědčení za školní rok 2022/2023: pátek 28. června 2024

Prázdniny

 • podzimní: čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023
 • vánoční: sobota 23. prosince 2023 až úterý 2. ledna 2024
 • pololetní: pátek 2. února 2024
 • jarní: pondělí 19. února až neděle 25. února 2024
 • velikonoční: čtvrtek 28. března 2024
 • hlavní: sobota 29. června až neděle 1. září 2024

Státní svátky/dny pracovního klidu

 • čtvrtek 28. září 2023: Den české státnosti
 • sobota 28. října 2023: Den vzniku samostatného československého státu
 • pátek 17. listopadu 2023: Den boje za svobodu a demokracii
 • neděle 24. prosince 2023: Štědrý den
 • pondělí 25. prosince 2023: 1. svátek vánoční
 • úterý 26. prosince 2023: 2. svátek vánoční
 • pondělí 1. ledna 2024: Den obnovy samostatného českého státu
 • pátek 29. března 2024: Velký pátek
 • pondělí 1. dubna 2024: Velikonoční pondělí
 • středa 1. května 2024: Svátek práce
 • středa 8. května 2024: Den vítězství
 • pátek 5. července 2024: Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
 • sobota 6. července 2024: Den upálení mistra Jana Husa