Obraz Panny Marie Dešťové (V. B)

V letošním roce pátý ročník navštívil Národní galerii v Praze – Klášter sv. Anežky České. Paní učitelka zakoupila krásnou pohlednici Vyšehradské madony, aby se žáci pokusili zvětšit pohlednici na devět čtvrtek A3.

Žáci se v galerii dověděli, že panují dohady o původu takzvané Vyšehradské madony. Někdo tvrdí, že ji do Prahy přivezl Karel IV. z korunovační cesty do Itálie. Ale mnohem pravděpodobněji ji v půlce 14. století nechal namalovat pozdější kardinál Jan Očko z Vlašimi pro vyšehradský kostel Pokory Panny Marie. Autorství obrazu se přisuzuje dílně Mistra vyšebrodského oltáře a spekuluje se, že obraz byl po jistou dobu součástí umělecké sbírky Rudolfa II.

Buď jak buď, v roce 2024 si s pomocí podobnosti (dva geometrické útvary v Euklidově prostoru jsou podobné, pokud oba mají přesně stejný tvar) tento obraz nakreslili žáci V. B.

Skupinová práce, pastel a veselá nálada, je součástí tohoto díla.

Kateřina Seidlová, třídní učitelka