Dotace/Projekty EU

 

Doučování žáků škol (realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy)

  • Informace o projektu zde (PDF)

Podpora vzdělávání cizinců ve školách, č. j.: MSMT-24277/2017

  • Závěrečná zpráva o využití poskytnutých finančních prostředků rozvojového programu MŠMT „Podpora vzdělávání cizinců ve školách“ zde (PDF).
  • Vyúčtování dotace MŠMT za rok 2018 „Podpora vzdělávání cizinců ve školách“ zde (PDF).

Škola přívětivá pro žáky (CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0010000)

  • Anotace projektu zde (PDF)

ZŠ Průhonice šablony III (CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017584)

  • Anotace projektu zde (PDF)

ZŠ Průhonice šablony OP JAK

  • Anotace projektu zde (PDF)

Národní plán obnovy – digitální učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení a digitální kompetence, č. j.: MSMT-4765/2022-2

  • Anotace dotace zde (PDF)

Národní plán obnovy – digitální propast (realizace investice NPO – komponenta 3.1)

  • Informace o realizaci investice zde (PDF).