Ředitelské volno 22.12.2023

Vážení rodiče, na pátek dne 22. prosince 2023 vyhlašuji dle § 24 odst. 2 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitelské volno z organizačních důvodů. Školní družina a školní jídelna budou v provozu

Read more