Kroužky

Přehled kroužků ZŠ Průhonice organizovaných ve školním roce 2022/2023 zaměstnanci školy

Název kroužku

Vedoucí kroužku

Kdy

Kde

Kontakt

Matematické počítání 9. tř. M. Jaroušková

pondělí

7.00–7.45

9. A

m.jarouskova@centrum.cz

Matematické počítání 8. tř.

M. Jaroušková

úterý

7.00–7.45

8. B

Flétna pro 1. a 2. třídu a děti pokračující z minulého roku

I. Kaplanová

po, st, pá

13.00–13.30

 

Kuch

4. A

1. A

ilona.kaplanova@zspruhonice.cz

Tanečky – cvičení s hudbou 1. – 4.

M. Mudruňková

čtvrtek

14.45–15.45

Hala

m.mudrunkova@centrum.cz

Anglická konverzace

L. Rodgers

pondělí

14.45–15.30

5. A

info@rodgerslauren.com

English cooking club

L. Rodgers

středa

14.45–15.30

Kuch

Kroužek sportovního lezení

M. Bukáček

V. Santolík

pondělí

15.00–16.00

16.00–17.00

Hala

vit.santolik@zspruhonice.cz

Malý zálesák

P. Plavec

pátek

14.30-15.45 15.45-17.00

venku

Jaz D0

petr.plavec@zspruhonice.cz

Sportovní MEHLA 6. – 9. tř.

P. Plavec

úterý

18.00–19.30

tělocvična

Paletka

J. Bergerová

středa

13.45–14.45

15.15–16.15

Vv

jana@bergerovi.cz

Komentáře