Výsledky přijímacího řízení na SŠ

Uchazeče o střední školy či víceletá gymnázia a hlavně jejich rodiče, čekaly v tomto školním roce velké změny v systému přihlašování. Poprvé se přistoupilo k digitalizaci přihlášek, výběru třech středních škol dle priority a jednotnému vyhlašování výsledků. Odpadla složitá administrativa se zápisovými lístky či odvoláním. Přihlášky netiskla a neověřovala škola, ale zákonní zástupci podávali přihlášky svých dětí sami. Mohli využít tři způsoby. Většina zvolila digitální variantu DIPSY CERMAT přes osobní identitu občana a vyhnula se zbytečnému papírování.

Průběh a obsah jednotné přijímací zkoušky se naštěstí neměnil. Proto i samotná příprava se od loňských let zásadně nelišila. Paní učitelky českého jazyka a matematiky s velkým úsilím připravovaly studijní materiály do výuky a motivovaly žáky ke každodenní přípravě, za což jim patří velký dík. Žáci v rámci možností plnili školní povinnosti a všichni navíc docházeli na různé přípravné kurzy, kroužky a doučování.

Díky pečlivé přípravě a zodpovědnému přístupu k výběru pořadí (priorit) středních škol byli v den vyhlášení výsledků skoro všichni spokojení.

Počet žáků 9. tříd

59

Počet žáků přijatých v 1. kole

57

Přijatí na čtyřleté maturitní obory

47

Přijatí na šestileté maturitní obory

1

Přijatí na tříleté učební obory

9

Přijatí na SŠ 1. priority

41

Přijatí na SŠ 2. priority

12

Přijatí na SŠ 3. priority

4

Počet žáků přijatých ve 2. kole

2

Data v tabulce byla získána na základě informací, které žáci 9. ročníku uvedli do zpětné vazby k přijímacímu řízení.

Alena Randusová, výchovná poradkyně