Školní družina

ŠKOLNÍ DRUŽINA 2023/2024

Ve školním roce 2023/2024 jsou žáci rozděleni do sedmi oddělení umístěných v učebnách 1. stupně.

Oddělení školní družiny

 • Oddělení I. (Eva Houlíková, pavilon E – přízemí)
 • Oddělení II. (Soňa Smržová, pavilon E – přízemí)
 • Oddělení III. (Lucie Feixová, pavilon E – 1. poschodí)
 • Oddělení IV. (Klára Niederlová, Jarmila Štogrynová, pavilon E – 1. poschodí)
 • Oddělení V. (Dominika Vašáková Pavlíková, pavilon D – přízemí)
 • Oddělení VI. (Dana Otradovcová, pavilon D – přízemí)
 • Oddělení VII. (Iva Marvanová, pavilon E – 1. poschodí)

Provozní doba školní družiny

 • Ranní družina: 7.00–7.40 hod. (příchod hlavním vchodem do 7.20 hod.)
 • Odpolední družina: 11.40–17.00 hod.

Vyzvedávání žáků je možné od 12.30 hod.

Prosíme rodiče, aby v době organizované činnosti (13.30–14.30 hod.) nevyzvedávali svoje děti ze ŠD.

Úplata za školní družinu

Úplata za školní družinu pro školní rok činí 350 Kč měsíčně. Proveďte ji prosím ve dvou bezhotovostních platbách:

 1. platba: 1 400 Kč (za období září až prosinec) do konce září aktuálního školního roku
 2. platba: 2 100 Kč (za období leden až červen) do konce ledna aktuálního školního roku

Platbu nutné uhradit v termínu!

Platební údaje

 • Bankovní účet školy: 249781949/0300
 • Variabilní symbol: číslo ročníku vašeho dítěte (např. 1)
 • Zpráva pro příjemce: příjmení a jméno žáka

Kontakty

Telefonní čísla:
 • Eva Houlíková (vedoucí vychovatelka, tel. 731 151 034; I. odd.: 730 129 426)
 • Soňa Smržová (II. odd.: 734 575 367)
 • Lucie Feixová (III. odd.: 605 125 256)
 • Klára Niederlová, Jarmila Štogrynová (IV. odd.: 731 529 198)
 • Dominika Vašáková Pavlíková (V. odd.: 733 712 862)
 • Dana Otradovcová (VI. odd.: 731 528 933)
 • Iva Marvanová (VII. odd.: 730 895 643)
E-maily:

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny zde (PDF).

Organizační řád školní družiny

Organizační řád školní družiny zde (PDF).

Mgr. Ester Santolíková Štorková, ředitelka školy

Komentáře