Volby v II. A

Politika bývá mnohdy nesrozumitelná dospělým, natož dětem. Navíc se brzy budou konat volby, ve kterých si obyvatelé České republiky zvolí nového prezidenta. Toto téma zaujalo děti z II. A. Abychom porozuměli, jak fungují demokratické volby,

Read more

Přihlášky na SŠ

Přihlášky ke vzdělávání ve střední škole nebo víceletém gymnáziu podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli příslušné střední školy na tiskopisu předepsaném ministerstvem do 1. března 2023. Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání může uchazeč podat dvě

Read more