Přihlášky na SŠ

Přihlášky ke vzdělávání ve střední škole nebo víceletém gymnáziu podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli příslušné školy na tiskopisu předepsaném ministerstvem do 1. března 2022. Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání může uchazeč podat dvě přihlášky.

Read more