Za svatým Martinem (ŠD)

Dne 9. listopadu 2023 jsme v rámci školní družiny uspořádali svatomartinskou stezku. Tato stezka byla již třetí v pořadí.

Pro děti bylo připraveno 10 stanovišť s různými úkoly, při kterých si žáci upevnili znalost legend o svatém Martinovi z předchozích aktivit.

Tentokrát se do akce zapojili i nejmladší žáci z prvních tříd a proto byla družstva věkově smíšená. Starší žáci zodpovědně přijali úlohu průvodců a všichni společně úspěšně zvládli celou trasu se všemi úkoly.

Akce proběhla na prosluněné zahradě naší základní školy a žáci šesti oddělení si tak užili další příjemné odpoledne.

Eva Houlíková, vedoucí vychovatelka