Den strašidel (III. B)

Dne 31. října 2023 proběhl ve třídě III. B projektový den na téma: Den strašidel. Cílů pro tento den jsme měli hned několik:

  1. Ujasnit si rozdíly dvou svátků (Dušičky vs.  Halloween).
  2. Zábavnou formou si zopakovat a procvičit učivo Čj, M, Prv, Aj.
  3. Pracovat ve škole pouze pro radost bez známek a soutěžení.

Už začátek dne mne velmi potěšil. Žáci se dokázali sami bez dohadování rozdělit do skupin po čtyřech. Pak jsme plnili různé úkoly, pracovní listy, používali jsme běhací čtení, točili jsme kolotoč při procvičování násobení a dělení a to vše na téma strašidel. Nakonec jsme si vyrobili krásnou podzimní lampičku.

Ze závěrečného hodnocení dětí mi bylo jasné, že Den strašidel ve třídě III. B měl velký úspěch a všichni si odnesli i nové poznatky a dovednosti.

Příprava projektového dne je dost náročná, ale pohled na spolupracující děti zapálené do plnění úkolů, i když jsou jen pro radost, je naprosto báječný.

Martina Mudruňková, třídní učitelka