Den se strašidly (2. roč.)

V pondělí dne 1. listopadu se druhé třídy změnily na školu pro strašidla. Mnozí žáci přišli v strašidelných kostýmech. Vyprávěli jsme si o slavení Dušiček i Halloweenu. Celým dnem nás provázely úkoly se strašidly. Žáci i my učitelky jsme si strašidelnou atmosféru velmi užili.

Za druhé třídy Michaela Kačinetzová, třídní učitelka II. A