Projekt Podzim (I. B)

Ve středu 10. listopadu 2021 se uskutečnil ve třídě 1. B první projektový den na téma „PODZIM V 1. B“. Žáci celý den  pracovali v náhodně vylosovaných skupinách, aby si vyzkoušeli, jak důležitá je spolupráce, kamarádství a vzájemná pomoc. Cílem tohoto dne bylo procvičit probrané učivo matematiky, českého jazyka, prvouky, ale také výtvarné výchovy a pracovních činností zábavnou a hravou formou a to na téma „PODZIM“. Děti vypracovávaly různé pracovní listy, soutěžily v počítání, skládaly obrázky dle ročních období, četli slabiky a nakonec si každá skupinka vyrobila svůj strom, který jsme nazvali „ ČTYŘI ROČNÍ OBDOBÍ“. Část dopoledne jsme trávili také v tělocvičně, kde probíhaly soutěže v překážkovém běhu, v hodu do dálky a na cíl.

Děti si ten den ze školy odnášely diplomy, odměny a hlavně spoustu nových zážitků a zkušeností.

Martina Mudruňková, třídní učitelka