Etické dílny (I. A)

Děti z I. A dostaly příležitost posílit kamarádské vztahy prostřednictvím etických dílen, které proběhly 25. října 2021 pod vedením zkušené lektorky. Pomocí různých her si děti trénovaly vzájemnou toleranci, respekt, naslouchání, ohleduplnost.

Zjistily, jak je důležité a výhodné být parta a táhnout za jeden provaz. To si vyzkoušely při hrané pohádce „O veliké řepě“.

Za pomoci loutky rozlišovaly emoce jako je radost, hněv, smutek, strach. Naučily se vcítit se do nálad druhých. Pochopily, jak je důležité respektovat niterní svět toho druhého.

V dalších hrách si nacvičily, že je třeba být trpělivý nejen při hraní, ale i při práci.

Dětem se první ze tří cyklů velice líbil a už se těší na další pokračování.

Jana Bergerová, třídní učitelka