Září u našich prvňáčků

Prvňáčci mají za sebou první měsíc ve školních lavicích a stávají se z nich opravdoví školáci, kteří si umí poradit se spoustou nových věcí. Kdo by si myslel, že jen sedí v lavicích a poslouchají výklad paní učitelky, byl by překvapený, jak pestré může být vyučování v první třídě.

Děti už začínají číst i psát první slova, vedou si svůj víkendový deník, počítají do šesti, zvládly svá první anglická slovíčka, zpívají a recitují, hrají na hudební nástroje i tancují, kreslí, malují, staví, nadšeně vyrábějí z papíru i modelíny, cvičí. Rozvíjejí svou obratnost, pozornost, zrak, sluch, paměť a logické myšlení při různých hrách. Obrázky, kartičky, papírová písmenka, dřívka, žetony, krokovací pás, stíratelné tabulky, počítadla, molitanové kostky, ale třeba i nasbírané kaštany patří mezi pomůcky, které malí školáci využívají ke hře a tím zároveň k učení. Všichni už ostříleně pracují s výukovými programy na interaktivní tabuli. Děti se učí spolupracovat se spolužáky ve dvojicích, ve skupinkách, učí se být ohleduplní k ostatním a dodržovat třídní pravidla, která jsme si společně vytvořili. Vzájemně si hezky pomáhají a stává se z nich dobrá parta.

A co je nejdůležitější – do školy se těší!

Ilona Kaplanová a Lucie Fatrdlová, třídní učitelky I. A a I. B