Termíny přijímacího řízení na SŠ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky na střední školy a víceletá gymnázia ve školním roce 2022/2023.

Jednotná přijímací zkouška, která se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace, je stanovena na dny:

Čtyřleté obory vzdělání:

  • 1. termín: čtvrtek 13. dubna 2023,
  • 2. termín: pátek 14. dubna 2023.

 Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

  • 1. termín: pondělí 17. dubna 2023,
  • 2. termín: úterý 18. dubna 2023.

Náhradní termín pro všechny uvedené obory:

  • 1. termín: středa 10. května 2023
  • 2. termín: čtvrtek 11. května 2023

Jednotná přijímací zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělání se závěrečnou zkouškou do oborů vzdělání s výučním listem.

Do oborů středního vzdělání s talentovou zkouškou se talentová zkouška koná v pracovních dnech

od 2. ledna do 15. ledna 2023 podle § 62 odst. 3 školského zákona.

Do oborů vzdělání v konzervatoři se talentová zkouška koná v pracovních dnech

od 15. ledna do 31. ledna 2023 podle § 88 odst. 2 školského zákona.

Zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč podává přihlášku řediteli střední školy nejpozději

  • u oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2022,
  • u oborů vzdělání bez talentové zkoušky do 1. března 2023.

Alena Randusová, výchovná poradkyně