Národní muzeum (VIII. B)

V úterý dne 4. října 2022 jsme navštívili s třídou VIII. B Národní muzeum. Cílem naší návštěvy byla cesta po stopách vývoje života na planetě. Navštívili jsme nádhernou expozici „Zázraky evoluce“ a „Okna do pravěku“.

Obě expozice jsou nové, moderní, velmi poutavé a také interaktivní – tak, jak je běžně z jiných muzeí neznáme, tedy bez polic a regálů. K vidění bylo přes 1 500 exponátů a také jeden ze symbolů Národního muzea – kostra plejtváka myšoka, která nás všechny velmi zaujala.

V sekci „Okna do pravěku“ jsme mohli obdivovat jedinečné exponáty, které představují světové milníky v poznání historie života na Zemi a to z dob od prvohor až po čtvrtohory.

Děti po dobu prohlídky sbíraly nejdůležitější a nejzajímavější fakta, která zaznamenávaly do soutěžních pracovních listů. Všichni žáci třídy soutěžní úkoly splnili na výbornou. Vítězkami se stala Sára Volfová a Terezka Kaletová, obě dívky splnily úkoly na úctyhodných 100 %. Gratulujeme!

Alexandra Cihlářová a Renáta Nyčová Hofmanová