Nová pravidla pro karanténu a izolaci (10. 1. 2022)

Testování žáků a zaměstnanců školy

Od 17. ledna 2022 pouze 1x týdně (pondělí).

Izolace

Délka je zkrácena na 5 dnů.

Ukončení izolace

Po uplynutí minimálně 5 dnů bez ukončovacího PCR testu, pokud osoba nevykazuje příznaky onemocnění covid-19.

Pokud osoba vykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19, izolace trvá po dobu výskytu klinických příznaků a ukončí se po uplynutí alespoň 2 dnů, kdy daná osoba klinické příznaky onemocnění covid-19 nevykazuje.

Osobě, u které byla izolace ukončena, je doporučeno nosit respirátor min. třídy FFP2 bez výdechového ventilu, a to následujících 5 dnů.

Karanténa

Délka je zkrácena na 5 dnů.

Nařizuje se osobám, které byly v rizikovém kontaktu.

Karanténa se nenařizuje osobám s ukončeným očkováním, nebo těm, které prodělaly covid-19 v posledním půl roce (od 17. 1. se toto uvažuje upravit – budeme vás informovat).

Rizikový kontakt

Za rizikové kontakty jsou považovány osoby, které byly v úzkém kontaktu s pozitivně testovanou osobou v průběhu dvou dnů před objevením se příznaků nebo před provedením testu. V prostředí školy je za rizikový kontakt považována osoba, která:

  • měla s pozitivně testovaným fyzický kontakt bez použití respirátoru,
  • měl s pozitivně testovaným kontakt tváří v tvář ve venkovním či vnitřním prostředí nebo s ním pobývala v jedné uzavřené místnosti:
    • ve vzdálenosti menší než 1,5 m,
    • po dobu minimálně 5 minut,
    • bez použití respirátoru.

Ukončení karantény

Po uplynutí 5 dnů ode dne zahájení karantény. Není nutný PCR test.

Osoba, u které byla karanténa ukončena po 5 dnech, monitoruje svůj zdravotní stav a je jí doporučeno nosit respirátor min. třídy FFP2 bez výdechového ventilu, a to následujících  5 dní od ukončení karantény, v případě projevu příznaků onemocnění covid-19 v průběhu 14 dní od posledního kontaktu s potvrzeným případem onemocnění covid-19 se této osobě nařídí absolvovat PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 a v případě pozitivního výsledku tohoto testu se jí nařídí izolace.

MŠMT, 10. ledna 2022

Materiál od MŠMT ke stažení ZDE (PDF).