Nová pravidla od 31. 1. 2022 (covid-19)

Vážení rodiče, milí žáci,

od 31. ledna 2022 dochází k další změně pravidel pro testování a karanténu/izolaci.

S účinností od pondělí 31. ledna 2022 se nebudou ve škole testovat žáci a zaměstnanci, kteří prodělali laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u nich doba nařízené izolace a od pozitivního PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, na jehož základě byla nařízena izolace, neuplynulo více než 30 dnů.

Těmto žáků a zaměstnancům také nebude krajskou hygienickou stanicí nařízena karanténa v případě, že budou v rizikovém kontaktu s nakaženým.

Pro potvrzení této skutečnosti je nutné škole doložit potvrzení o pozitivním PCR testu včetně data jeho podstoupení! Jak už jsme vám psali, nejlépe poslat přes Bakaláře zást. řed. R. Navrátilovi.

Vedení školy