Ptačí hodinka v I. A

Letos od 7. do 9. ledna proběhl čtvrtý ročník „Ptačí hodinky“. Program České společnosti ornitologické. V něm dobrovolníci z celé České republiky sledovali ptačí krmítka a zapisovali opeřené návštěvníky.

Aby se děti z I. A mohly do programu zapojit, musely se na ptačí sčítání připravit. Učily se rozeznávat nejběžnější druhy ptáků, které mohou navštěvovat ptačí hostiny. Většina dětí bezpečně již pozná rozdíl mezi sýkorou modřinkou a sýkorou koňadrou. Vědí, že vrabec polní má hnědou hlavičku a vrabec domácí šedou. Rozeznají kosa, pěnkavu, červenku či strakapouda.

V pracovních činnostech vyrobily jednoduchou ptačí potravu ze semen a loje. Mlsání pro štěbetálky rozvěsily na školní zahradě do keřů.

Ve výtvarné výchově žáci nakreslili tolik ptáčků, že papírové krmítko doslova obsypali.

V hodině hudební výchovy děti poslouchaly ptačí zpěv. Naučily se písničku o zimních ptačích těžkostech… Bude zima, bude mráz.

Formulář se svými výsledky nám přinesla ukázat Nelinka Matoušová, která se zapojila společně s dalšími necelými 35 000 nadšenými pozorovateli.

Přidáte se příští rok v zimě i vy?

Jana Bergerová, třídní učitelka