Národní testování SCIO

Jednou z metod, jak objektivně zjistit aktuální znalosti jednotlivých žáků, je možnost zapojení ZŠ do tzv. Národního testování škol od společnosti SCIO, která při vývoji svých testů plně respektuje trendy ve vzdělávání a Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání navržených ČŠI. Škola může díky tomuto projektu získat celorepublikové srovnání s ostatními zapojenými školami a ověřit studijní potenciály jednotlivých žáků. Velkou výhodou tohoto projektu je i zpětná vazba pro žáky a jejich rodiče – díky vygenerovanému přístupovému kódu do aplikace ScioDat si může každý žák po vyhodnocení testů otevřít ve svém profilu podrobnou individuální zprávu, která jej může nasměrovat i při volbě vhodné SŠ.

I v letošním školním roce 2021/22 se ZŠ Průhonice zapojila do tohoto Národního testování a zakoupila testy pro 9. třídy (projektu se v letošním roce účastnilo zhruba 16 000 respondentů). Tento projekt obsahoval testy z českého jazyka, matematiky, obecných studijních předpokladů a unikátní adaptivní test Aj Scate, v němž si žáci ověřovali, na jaké jazykové úrovni jsou podle Evropského referenčního rámce.

A zde jsou výsledky:

Z uvedeného sloupcového grafu je patrné, že výsledky našich žáků v českém jazyce jsou lepší než u 60% zúčastněných škol. Výsledky v M řadí naší školu mezi 10% nejúspěšnějších škol a dokonce i dle 2. grafu níže je patrné, že naši žáci předstihli ve znalostech z M i mnohá víceletá gymnázia. Porovnáním výsledků M a OSP bylo zjištěno, že studijní potenciál žáků je v naší škole využíván dobře. Výsledky žáků jsou na vyšší úrovni, než jaká odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů, učitelé s ním zřejmě velmi dobře zacházejí a žáci pracují nad svoje možnosti.

Výsledky adaptivního testu z anglického jazyka jsou také příznivé – velká část našich žáků docílila úrovně B1, což je dle evropského referenčního rámce kategorie, ze které vychází maturitní zkouška.

Závěrem nelze než konstatovat, že i přes veškerá úskalí distanční výuky v předcházejícím školním roce se našim učitelům práce velmi daří a že studijní potenciál žáků je velmi dobře rozvíjen.

Chceme i touto cestou poděkovat všem pedagogům, kteří se na přípravě žáků v tomto nelehkém období podílejí.

Vedení školy