Sportovně projektový den

Začátkem května se na naší škole konal projektový den zaměřený primárně na sportování. Účastnil se ho celý druhý stupeň. Tato akce, pod taktovkou našich tělocvikářů, se skládala z několika částí. Sportovní část byla rozdělena na turnaj florbalový a turnaj v přehazované. Druhá část, zaměřená na všeobecné znalosti, nabízela žákům, kteří se nechtěli, nebo ze zdravotních důvodů nemohli zúčastnit jednoho z turnajů, hned několik možností, jak si tento netradiční školní den užít. V nabídce byla možnost vyrazit na návštěvu Národního muzea, dále byla připravena hodina fyziky pro zvídavé, možnost probudit výtvarné vlohy v rámci speciálně připravené hodiny, nechat se vtáhnout do světa strategických deskových her, nebo prozkoumávat ten nejmenší život za pomoci mikroskopů. Tyto nesportovní možnosti byly plně využity a podle zpětné vazby od žáků i učitelů byla spokojenost na obou stranách. Děkujeme našim kolegům za pomoc při výběru aktivit a jejich uskutečnění.
Když bychom měli shrnout náš sportovní den, který se konal už po třetí, tak si myslím, že slovo úspěch není přehnané. Vzhledem k vyššímu počtu týmů, než jsme byli dosud zvyklí, to z organizačního hlediska nebylo vůbec jednoduché. Nicméně díky spolupráci organizátorů, i díky vybavenosti našich sportovišť, se povedlo zajistit plnohodnotný turnajový zážitek pro 17 týmů v přehazované a 11 týmů ve florbalu. Důležité pro nás je, že na žácích byl vidět probuzený sportovní duch, touha vyhrávat a být nejlepší. Nechyběly ukázky fair play, za které by se nestyděli ani profesionálové. Přesně kvůli těmto okamžikům máme sport rádi.

Děkujeme žákům i kolegům za kladný přístup k celému projektovému dni. Bez jejich pozitivní nálady by to nešlo. Těšíme se zase za rok.

Tým tělocvikářů