Finále Projektové olympiády

Dne 29. května 2024 proběhlo finálové kolo Projektové olympiády Středočeského kraje. Konalo se v prostorách školního divadla v  Open Gate v Babicích.

V letošním roce bylo do soutěže přihlášeno 26 projektů základních škol Středočeského kraje, ze kterých porota vybrala patnáct postupujících do finálového kola. Porota posuzovala a hodnotila práce podle natočeného videa  a zaměřovala se na tyto aspekty: zpracování projektu na projektových tabulích, zajímavost tématu, přesah tématu do jiných předmětů, mezioborové vazby projektu, přínos pro diváky. U  týmu porota sledovala spolupráci, rozdělení rolí a také to, jak jsou děti schopné svůj projekt obhájit.

Do finále se probojovaly dva týmy. V kategorii žáků 2. a 3. ročníku postoupil pětičlenný tým třídy III. B (Kateřina Hájková, Elin Procházková, Vratislav Damián Bargár, Mikuláš Danda a Sebastián Šanda) s projektem ŽELVA. Žáci III. B ve své kategorii bohužel nezískali medailové umístění, ale jejich výkon byl opravdu skvělý a obdivuhodný. Práce s trémou, krásné a jasné vyjadřování, reakce na dotazy, vzájemná spolupráce a vzorné chování po celý den šlo jen obdivovat. Díky projektům, na kterých pracovali všichni žáci III. B, třída zažila krásný a obohacující celý školní rok.

Druhým projektem, reprezentujícím naší školu tentokrát v kategorii 4. a 5. ročníku, byl do finále vybrán Harry Potter třídy V. A ve složení:  Lea Kačmárová, Jindřich Ježek, Kristýna Mašková a Josef Tenkrát. Tito žáci obsadili krásné 3. místo.

Kromě malých dárků si děti z Projektové olympiády odvezly spoustu nových zkušeností a především radost ze své práce. Podpora ostatních spolužáků a rodičů byla obrovská. Moc všem gratulujeme za týmovou práci, vynaložené úsilí a přejeme mnoho úspěchů do dalších společných soutěží.

Martina Mudruňková a Petra Švábíková, třídní  učitelky a mentorky projektů