Druháci v Rudolfinu

Obě dvě druhé třídy se na konci května vypravily  do sídla České filharmonie, do Rudolfina. Paní učitelky pro ně objednaly workshop Dopoledne s filharmoniky, Čáry máry dirigent.

Protože jsme věděli, do jakého nádherného prostředí se chystáme, všichni se na program velmi slavnostně oblékli. Už při vstupu do dvorany Rudolfina bylo na dětech vidět velké vzrušení. Když nás ale uvedli do překrásné Sukovy síně a my jsme zjistili, že je celá připravená jen pro nás, děti očekáváním ani nedutaly. Pak na pódium nejprve nastoupil klavírista a lektor Egli Prifti a hned vzápětí opravdický dirigent ve fraku, sbormistr filharmonie Vojtěch Jouza. Děti záhy zjistily, že zbývajícími členy orchestru se stanou ony samy.

Během programu si toho vyzkoušely opravdu hodně. Nacvičily s panem dirigentem správný postoj a dýchání při zpěvu, učily se měnit tempo a dynamiku svého zpěvu podle dirigentské taktovky, viděly skutečnou partituru, podle které dirigent orchestr řídí. Každý dostal svou taktovku, aby si mohl vyzkoušet správné dirigování ve dvoučtvrťovém i tříčtvrťovém taktu.

Pak přišly na řadu Orffovy rytmické nástroje (dřívka, triangly, chřestítka, shakery, tamburíny). Všichni si vybrali svůj nástroj k rytmickému doprovodu klavíristy, který zahrál celý hudební příběh. A aby toho nebylo málo, děti si pak ve skupinkách kreslily vlastní příběhy, které potom převyprávěly.  Klavírista vše převedl na hudební motivy a dětský orchestr ho podle dirigentského vedení doprovázel. Děti si vyzkoušely, jak zní třeba boj prince s drakem, setkání s medvědem, chřestění hada na poušti, zpěv ptáků nebo například přílet mimozemšťanů.

Úžasní hudebníci byli připraveni ztvárnit naprosto cokoli a děti na to skvěle reagovaly. Však byly také na konci programu panem dirigentem velmi pochváleny. Tento neobyčejný zážitek si budeme jistě dlouho pamatovat.

Ilona Kaplanová & Lucie Fatrdlová, třídní učitelky