Badatelský dějepis (VI. C)

Pojďme učit dějepis tak, aby žáky bavil! V VI. C třídě jsme badatelským přístupem probrali učivo od významu dějepisu pro člověka až po antické Řecko a Řím.  Díky této badatelské práci se pro žáky stalo učení poznáváním minulosti zajímavější a zábavnější. Nahlédnout do historie skrze zajímavá videa a naučit žáky přemýšlet o dějinách prostřednictvím analýzy fotografií a dobových dokumentů, bavilo žáky více než frontální výuka.

Na fotografiích je vidět například mumifikované jablko, spolupráce na Ištařině bráně a snaha skupinových prací zvládnout vše dle zadání.

Kateřina Seidlová