Den Země (III. B)

Den Země je každoroční akce, která se koná 22. dubna a jejímž cílem je podpořit ochranu životního prostředí. Proto se v pátek dne 26. dubna žáci III. B věnovali celý den třídnímu projektu ke Dni Země.

Začali jsme sběrem odpadků v okolí naší školy. Poté jsme se přesunuli na školní hřiště, kde byla připravená vědomostí hra s ekologickou tematikou. Ve třídě jsme vyhlásili vítěze vědomostní soutěže a pustili jsme se do plnění úkolů na pracovních listech. Hlavním cílem bylo naučit se správnému třídění odpadu. V 10 hodin na nás čekali učitelé druhého stupně a děti se dozvěděly mnoho nových informací a zajímavostí o přírodě a živočiších. Závěrem této části dne bylo pozorování školních stálých preparátů pod mikroskopem. Celý projektový den jsme zakončili zhlédnutím krátkého filmu o tom, čím vším člověk škodí životnímu prostředí. Při výtvarné práci dal každý žák III. B naší Zemi slib, jak přispěje ke zlepšování stavu naší planety.  Jsem přesvědčená, že své sliby dodrží.

Martina Mudruňková, třídní učitelka