Den Země (1. r.)

Uplynulý týden jsme v prvních třídách věnovali naší krásně planetě. S dětmi jsme hovořili o způsobech, kterými můžeme naši Zemi chránit, aby zůstala stále tak krásná a čistá.

Týden jsme zahájili výukovým programem, ve kterém měly děti možnost se seznámit se sovami. Tento program nám zabezpečilo vedení naší školy. Děti se zájmem sledovaly sovy, které lovily atrapu myši pomocí sluchu a létaly nám bezprostředně nad hlavami. Všichni jsme obdivovali tyto krásné a tajemné noční tvory.

Ve spolupráci s učiteli druhého stupně naši nejmenší školáci také poprvé navštívili učebnu chemie, kde pro ně byly připraveny ukázky z živočišné a rostlinné říše. Nejvíce je zaujalo pozorování s využitím mikroskopů.

Celý projektový týden jsme zakončili malbou obrázků naší krásné planety.

Všichni jsme měli z tohoto týdne dobrý pocit, planeta Země přece patří nám.

Kateřina Petrášková & Soňa Svobodová Králová, třídní učitelky