Matematická Pangea

Pangea je matematická soutěž pro žáky základních škol a víceletých gymnázií, které baví počítání. Probíhá v ČR již 11. rokem a obsahuje tematické úlohy  ze společenskovědních a přírodovědných oborů. Pro ročník 2023/2024 byla zvolena témata Kinematografie a Sport.

V ZŠ Průhonice se do této celorepublikové soutěže zapojily pouze žáci 8. a 9. ročníku. Školní kolo proběhlo ve dnech  12. a 13. února 2024.  Zúčastnilo se jej celkem 25 žáků  a byla vybrána online verze soutěže.

Každý žák řešil 15 úloh, a to  v průběhu 45 minut. Žákům se úlohy jevily jako těžké, nicméně celý vymezený čas  pilně pracovali.  O to více nás mile překvapily jejich dosažené výsledky – 38 % žáků se umístilo v první čtvrtině ze všech soutěžících jak v kraji, tak v ČR, 45 % v první polovině, jenom 12 % ve třetí čtvrtině a  pouze 1 žák v poslední čtvrtině. Z dosažených výsledků našich žáků je zřejmé, že  při výuce M jdeme správnou cestou a že se žáci učí přemýšlet i nad problémy spojenými s reálným světem.

Všichni soutěžící obdrželi certifikát o účasti, kde je uvedeno jejich pořadí ve škole, v kraji a také v rámci ČR.

Třem nejlepším žákům z každého ročníku byla předána společně s certifikátem i sladká odměna.

9. ročník

  1. Thanh Binh Nguyen (28. místo ve Středočeském kraji z 1 634 účastníků)
  2. Jinxuan Lin (39. místo ve Středočeském kraji z 1 634 účastníků)
  3. Sabina Pásztorová (334. místo ve Středočeském kraji z 1 634 účastníků)

8. ročník

  1. Alex Daniel Neubauer (52. místo ve Středočeském kraji z 1 900 účastníků)
  2. Štěpán Hoskovec, Maxmilián Dominik, Jan Vachuda (230. místo ve Středočeském kraji z 1 900 účastníků)

Marie Jaroušková, vyučující M