Exkurze do spalovny v Malešicích (9. r.)

V pátek dne 26. dubna 2024 jsme navštívili v rámci projektu ekologické výchovy ZEVO Malešice. Nejedná se o „obyčejnou spalovnu“, ale o zařízení pro energetické využívání odpadu. Tedy technologii, která nejen, že likviduje odpad spalováním, ale zároveň dokáže získanou termoenergii využívat dále k výrobě tepelné a elektrické energie. Na pomyslném žebříčku preferovaných řešení, jak s odpady nakládat, je tedy jejich energetické využití prostřednictvím ZEVO mnohem ekologičtější a výhodnější než pouhé spálení nebo uložení na skládku.

V České republice jsou v současnosti v provozu pouze čtyři ZEVO: v Praze – Malešicích, v Brně, v Liberci a v Chotíkově u Plzně. ZEVO Malešice, které jsme navštívili, vyrábí teplo a elektřinu pro zhruba 20 tisíc domácností. Kapacita ZEVO Malešice je nyní téměř 330 tisíc tun odpadů ročně.

Během exkurze jsme se školili nejen o funkci každé části tohoto úžasného zařízení, ale měli jsme možnost následně nahlédnout i do vnitřních prostor. Viděli jsme obrovský „bunkr“ zevnitř, do kterého se odpad z popelářských aut vsypává, práci jeřábníků, kteří bez ustání nakládají tento odpad do čtyř spalovacích kotlů a následně jsme i do kotlů, ve kterých panuje teplota hoření přes tisíc stupňů, nahlédli kontrolním okénkem. Seznámili jsme se s prací dispečerů a obsluhy celého zařízení. Exkurze byla velice zajímavá a poučná. Ocenili jsme jedinečnou příležitost podívat se do provozu zařízení, kam není možné se běžně podívat.

Alexandra Cihlářová, třídní učitelka IX. B