Projektová olympiáda (III. B)

Třída III. B se přihlásila do soutěže Kreativní projektové olympiády.

Cílem olympiády je rozvíjet projektové vyučování, rozvíjet samostatný projev dětí formou projektů na témata, která jsou jim blízká, rozvíjet týmovou spolupráci a seznámit děti s tvorbou a fázemi projektů, kterou budou potřebovat na vyšších stupních vzdělávání.

Olympiáda je určena žákům prvního stupně. Soutěží se ve 2 věkových kategoriích:

  • I. kategorie: 2.–3. ročník ZŠ,
  • II. kategorie: 4.–5. ročník ZŠ.

Příprava žáků III. B začala již v 1. a 2. ročníku, kdy se žáci učili vytvářet Lapbooky na různá školní témata. Lapbook je interaktivní 3D kniha, kterou si žáci vyrábějí sami. Jedná se o knihu, která vytváří ucelený soubor informací, zajímavostí a aktivit na dané téma.

Druhá část přípravy na Projektovou olympiádu byla tvorba vlastních individuálních projektů na téma „Příroda“. Zde se žáci naučili především jak vybrat zajímavé téma, jak zvládat trému a projev před publikem.

Celý březen jsme pak pracovali na projektech pro Projektovou olympiádu. Nejdříve se žáci sami rozdělili do skupin. Zvolili své téma projektu a strategii, kde a jak budou na projektu společně pracovat. Někteří se scházeli u sebe doma, jiní docházeli do školy, kde jsme každý den od 7 hodin na projektech pracovali.

V týdnu od 8. 4. do 11. 4. žáci prezentovali své práce dle vylosovaného pořadí. Vzniklo 7 překrásně a nápaditě zpracovaných projektů na téma: Mariánský příkop, Růže, Želva, Křepelka, Elektrický proud, Polární záře a Vesmír. Žáci si své prezentace navzájem hodnotili, radili si, co je třeba zlepšit a co se jim na daném projektu líbilo. Tyto diskuze probíhaly na velmi vysoké úrovni. Nakonec zvítězily projekty na téma: Želva a Růže.  Zajímavé bylo, že výběr náš (paní učitelky a paní asistentky) byl zcela totožný jako výběr dětí třídy III. B.

Jsem velmi ráda, že jsme se do této soutěže s mojí třídou zapojili. Přineslo nám to mnoho nových zkušeností, znalostí a především mnoho báječných společných zážitků. Také díky perfektní spolupráci a pomoci rodičů se vše báječně podařilo. Budeme tedy vítězům držet palce ve školním kole, ale myslím, že již teď jsme všichni vyhráli.

Martina Mudruňková, třídní učitelka