Pravěk (III. A)

Centra aktivit na téma „Pravěk“ prožily děti z III. A celý den venku v zámeckém parku.

Upevňovaly si své znalosti o životě lidí v době kamenné, které získaly v hodinách prvouky. Vyzkoušely si, jak se ze zrn drtila mouka. Ze samotvrdnoucí hlíny tvořily kopii Věstonické venuše. Z nalezených klacků a kamenů vyráběly pravěké nástroje. Vznikly tak oštěpy, sekery, luky a šípy. Do malých bedniček se pokusily sestavit zmenšený model osady, ve které nechyběla chýše ani velmi důležité ohniště. Děti házely dřevěným oštěpem do dálky. Své výkony měřily, evidovaly do tabulky a porovnávaly.  Zajímavé bylo odlévání sádrou. Díky této aktivitě vznikl dětem náhrdelník s otiskem jejich dlaně. Nakonec nechyběl ani zábavný kvíz, který jejich vědomosti upevnil.

Ve škole v ateliéru žáci společně nakreslili dva velké plakáty zvířat, které mohli pravěcí lidé lovit.

Seznámili se s knížkami s pravěkými tématy. Nejvíce je zaujala kniha „Večerníčky z doby kamenné“ od Jiřího Žáčka, protože veselým způsobem nahlíží na počátek lidské existence.

Dětem jsem dala i tipy na zajímavá místa, která by mohly s rodiči navštívit. Například archeopark v Pavlově nebo ve Všestarech.

Pravěké téma bylo pro děti, dle jejich slov super! K dokonalosti jim prý ale chyběl živý mamut.

Jana Bergerová, třídní učitelka