Projektová olympiáda (II. A)

Naše škola se již několikátým rokem zapojuje do projektu kreativní olympiády „Ukaž, co dokážeš!“, která rozvíjí prezentační dovednosti dětí. Děti z 2. až 5. ročníku zkouší ve skupinkách vytvořit svůj společný projekt na vybrané téma – vyhledávají informace z literatury i internetu, učí se je tvůrčím způsobem zpracovávat, spolupracovat v týmu, trénovat vyjadřovací schopnosti i odbourávání trémy při prezentaci projektů. Naše třída se letos zapojila poprvé a na třídní kolo se děti připravovaly déle než měsíc, a to v různých předmětech. Podle zájmu dětí se nakonec vytvořilo osm pracovních týmů. Při hodinách čtení vyhledávaly v literatuře informace k vybranému tématu, při prvouce materiály třídily a chystaly do použitelné podoby na svůj projektový plakát, při výtvarné výchově zpracovávaly vše graficky, vytvářely vlastní ilustrace k tématu. Když byly projektové tabule hotové, začal nácvik kvalitní prezentace před publikem. Společně jsme si stanovili kritéria, která by měla splňovat dobrá prezentace, a ta jsme se učili dodržovat. Děti se učily mluvit nahlas a zřetelně, nečíst text, ale prezentovat zpaměti, zaujmout publikum, vzájemně si při prezentaci pomáhat. Při samotné soutěži jsme byli svědky úžasných výkonů. Některé skupinky vyrobily úžasné 3D modely, jiné své vystoupení ozvláštnily taneční či hudební ukázkou či představením sportovního náčiní, někdo si pro diváky připravil zajímavý kvíz.

Porota neměla vůbec snadnou práci při výběru vítězného týmu třídního kola, protože všechny týmy odvedly velký kus práce a neuvěřitelné výkony při prezentaci. Do školního kola nakonec postoupily skupiny s tématy Bruslení a Sluneční soustava, které předvedly prezentace, za které by se nemusely stydět ani mnohem starší děti. Gratulujeme!

Všem dětem bych chtěla poděkovat za skvělou práci!

Ilona Kaplanová, třídní učitelka II. A