Dopravní výchova (4. r.)

V tomto školním roce se všechny tři třídy čtvrtého ročníku již podruhé vypravily na dopravní hřiště v Říčanech.

Po teoretickém úvodu v učebně, kde si děti zopakovaly pravidla silničního provozu, rozluštily zapeklité situace křižovatek, zábavnou formou hry bingo rozeznávaly vybrané dopravní značky, popsaly povinnou i doporučenou výbavu cyklisty a jízdního kola, se přesunuly „do terénu“,  přímo na praktickou část výuky – dopravní hřiště. Tam žáci předvedli konkrétní dovednosti, které si na kolech osvojili.

Cílem výuky dopravní výchovy je ukotvení návyků, jak být zodpovědný za svoje chování, uvědomovat si rizika a vztahy mezi všemi účastníky silničního provozu, hledání řešení krizových situací zejména v roli cyklisty.

Po krátkém testu, který je určen právě desetiletým žákům, tedy těm, kteří mohou následně dle zákona jezdit již sami na kole na silnici, složeném z dvaceti uzavřených otázek, měli žáci šanci získat Průkaz cyklisty. Všichni uspěli a domů si tak radostně odváželi kartičku průkazu.

Vzdělávání a předkládání účinných příkladů z praxe dopravní bezpečnosti podporuje snižování nehodovosti a množství zranění. Využitím multimediálních prvků, animací a videí se zlepšuje pochopitelnost a zapamatovatelnost nejdůležitějších informací a pravidel.

Žáci jsou vedeni k tomu, že je nutné vnímat okolní svět a zejména dopravní okolí  všemi smysly, nést za své chování zodpovědnost, zhodnotit, zpracovávat získané informace a vyvodit z nich správné závěry pro bezpečnou cestu.

Renata Nyčová Hofmanová & Veronika Poschlová & Karel Šíma, třídní učitelé