Rostliny pod mikroskopem (III. A)

V pátek dne 5. dubna 2024 žáci a žákyně z III. A navštívili v říčanském muzeu vzdělávací program „Rostliny pod mikroskopem“.

Nejdříve se s paní lektorkou vydali do terénu na sběr vhodných vzorků k detailnímu pozorování.

Společně si zopakovali důležité informace o rostlinách. Mluvili o fotosyntéze, o částech, z kterých se rostliny skládají a o důležitosti ochrany přírody.

V druhé části programu se děti přemístily do místnosti s mikroskopy a binokulárními lupami. Zde se odehrávala stěžejní badatelská činnost. Děti podle připravených postupů připravily ve skupinách vzorky. Vzájemně se střídaly a zapisovaly svá pozorování do pracovního listu. Bylo úžasné pozorovat zrnka pylu, semínka mrkve, průduchy na listech. Ovšem největší úspěch měl vzorek výkalu od hlemýždě.

Svět kolem nás, který je několikanásobně zvětšený, je zkrátka fascinující.

Jana Bergerová, třídní učitelka