Vlastivědné exkurze (5. r.)

Ve vlastivědě v 5. ročníku se žáci učí elementárním znalostem zeměpisu, dějepisu a občanské výchovy. Vychovává z nich řádné občany a formuje jejich postoje, názory a návyky. Rozvíjí jim kulturní vědomí, které může vést k trvalému zájmu o kulturu, umění a historii. Dále žáky připravuje na navazující předměty, kterými jsou dějepis a zeměpis na 2. stupni.

V současném pojetí výuky by již nemělo jít o memorování faktů, ale o motivaci žáků k lásce k vlasti a domovu.

V předmětu vlastivěda najdeme specifické organizační formy, kterými může být školní výlet, exkurze nebo vlastivědná procházka. Je to jedna nejnáročnějších forem vyučování, která umožňuje žákům přímé smyslové vnímání, rozvíjí pozorovací schopnosti a myšlení, vychovává ke správnému vztahu k přírodě, prohlubuje estetickou výchovu a dává příležitosti k objasňování a procvičování učiva. Dojmy z vycházek, exkurzí, výletů se navíc žákům lépe pamatují a motivují je.

Proto součástí výuky pátých tříd byla letos návštěva budovy Národního divadla a Armádního muzea v Praze na Žižkově. Žáci si exkurze velice užili.

Kateřina Seidlová, třídní učitelka V. B