Průhonická pivoňka

Měsíc únor byl na naší škole ve znamení poezie. Dne 15. února 2024 se historicky poprvé uskutečnilo školní kolo recitační soutěže Průhonická pivoňka. Představili se nám nejlepší recitátoři, kteří zvítězili v třídních kolech. Soutěže se zúčastnilo celkem 32 žáků. V publiku panovala nervozita i očekávání, ale také vzájemná podpora. Vyslechli jsme spoustu krásných básní i próz. Porota měla těžký úkol, protože vybrat nejlepšího recitátora nebylo vůbec jednoduché. V porotě usedla paní ředitelka Ester Santolíková Štorková, paní zástupkyně Romana Šilová, paní učitelky Ilona Kaplanová, Dagmar Holanová a čestný host soutěže, herec a dabér Jiří Schwarz.

Do okresního kola v sólové dětské recitaci postupují:

  • kategorie – žáci 1. ročníku: Karmen Havrdová
  • kategorie – žáci 2.–3. ročníku: Nella Kristin Šafářová, Loren Babická, Nella Arin Güler
  • kategorie – žáci 4.–5. ročníku: Tereza Jindrová, Bohdan Ponomarov
  • kategorie – žáci 6.–7. ročníku: Anastasiia Kopeliuk
  • kategorie – žáci 8.–9. ročníku: Johanka Heřmanová

Vítězům gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v okresním kole.

Rád bych touto cestou poděkoval Iloně Kaplanové, Lucii Fatrdlové, Veronice Schilders, Johance Heřmanové a dalším, kteří toto poetické setkání podpořili.

Karel Šíma