Ředitelské volno (9.–10.5.2024)

Vážení rodiče,

na čtvrtek dne 9. května 2024 a na pátek dne 10. května 2024 vyhlašuji dle § 24 odst. 2 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitelské volno z organizačních důvodů.

Školní družina bude v provozu pouze pro předem přihlášené žáky. Prosím zákonné zástupce, aby v případě zájmu o ŠD svoje dítě přihlásili u vedoucí vychovatelky Bc. Evy Houlíkové prostřednictvím e–mailu eva.houlikova@zspruhonice.cz.

Provoz školní jídelny bude v době ředitelského volna přerušen.

Vážení rodiče, přihlášení do ŠD učiňte nejpozději do úterý dne 30. dubna 2024.

V Průhonicích dne 19. března 2024

Mgr. Ester Santolíková Štorková, ředitelka školy