Pyžamový & ponožkový den (ŽP)

Přijít do školy v pyžamu? Kde kdo by si řekl: Nevídáno!

Ano, běžně se do školy ve spacím úboru nechodí, to ví každé malé dítě, ale když žákovský parlament naší školy na čtvrtek dne 21. března 2024 vyhlásil pyžamový a současně ponožkový den, mnoho žáků, ale i vyučujících a zaměstnanců školy se rozhodlo uposlechnout tuto výzvu a oslavit tak dvě speciální události najednou, které se pojí právě s tímto datem.

Dvacátého prvního března je Mezinárodní den zdravého spánku. Tento den má za cíl oslavit spánek a rozšířit povědomí veřejnosti o významu zdravého spánku a jeho vlivu na naše zdraví. Cílem je také osvěta v oblasti zdravého životního stylu a s tím spojená prevence onemocnění a poruch spánku. Není žádnou novinkou, že nedostatek spánku nebo nekvalitní spánek mají negativní vliv na naše zdraví v dlouhodobém i krátkodobém horizontu. Mezi krátkodobé účinky nekvalitního spánku patří špatný dopad na naši pozornost, paměť a schopnost učení, což je zejména u našich školáků klíčové.

A 21. březen je také Světový den Downova syndromu. Downův syndrom je vrozená, geneticky podmíněná anomálie, zapříčiněná trizomií 21. chromozomu. Odtud tedy datum spojené s čísly 3 a 21. A proč se tomu také říká Ponožkový den? Ponožky patami k sobě totiž vytvoří chromozom X, který mají děti s tímto syndromem navíc. A jelikož jsou odlišní, tak i každá ponožka jiná poukazuje na tuto rozdílnost.

Být rozdílný totiž může být zábava. Každý jsme přeci naprosto jiný. A proto pro naše žáky a vyučující bylo radostí se do této akce, která spojuje vážnější témata se zábavou, zapojit.

Všem zúčastněným patří velké díky!

Lucie Fatrdlová, koordinátorka ŽP