Velikonoční dílna (II. A)

Děti z II. A navštívily těsně před prázdninami velikonoční dílnu Muzea Říčany. Paní lektorka měla připravený program o velikonočních tradicích, ale záhy poznala, že druháci mají toto téma v malíčku. Od masopustu jsme se totiž denně ve škole vždy ráno dozvídali nějakou novou informaci o Velikonocích a plnili úkoly související s velikonočními svátky. Každý den tak žáci vyluštili jedno písmenko do velké velikonoční křížovky.

Druhou část dílny tvořilo vyrábění pavoučka z drátků a korálků. To bylo sice náročné, ale děti bavilo a z výsledku své práce měly velkou radost.

Protože jsme v den výletu měli štěstí na krásné slunečné počasí, vydali jsme se strávit čas zbývající do odjezdu autobusu na dětské hřiště. Měli jsme ho pouze pro sebe a děti se na něm pořádně vyřádily.

Ilona Kaplanová, třídní učitelka