Ptačí hodinka (III. A)

Od ledna 2019 probíhá pod hlavičkou České společnosti ornitologické (ČSO) každoroční sčítání ptáků (nejen) na krmítkách. Program nazvaný Ptačí hodinka je určený všem zájemcům o přírodu a ptačí dění v jejich okolí. Ačkoli se jedná o vědecký výzkum, zúčastnit se může úplně každý bez předchozích zkušeností.

Děti z III. A se připravily na Ptačí hodinku. Naučily se, jak poznat různé druhy ptáků. Mluvili jsme o důležitosti přikrmování ptactva během zimy a jaká potrava je pro ně vhodná. Aby si děti lépe zapamatovaly nejčastější druhy ptáků v okolí krmítek, vytvořily si nástěnnou encyklopedii a plakát s krmítkem a ptačí drobotinou.

V hudební výchově děti zpívaly písničky, kde se v textu objevuje holubička, kukačka či vrabec.

Ať už sčítáte, nebo ne, nezapomínejte ptákům v těchto lednových mrazech připravit něco dobrého na zub……vlastně do zobáčku 🙂

Jana Bergerová, třídní učitelka