Podřípský betlém (IV.B/IV.C)

Dne 21. prosince 2023 se třídy IV. B a IV. C vydaly načerpat vánoční atmosféru do Bechlína nedaleko bájné hory Říp.

Podřípský pohyblivý betlém byl hlavním cílem naší výpravy. Je významný tím, že má přes 230 postav a je vyrobený z kukuřičného šustí. Dozvěděli jsme se základní informace o stavbě betlému a vánočním příběhu, který se odehrával před více jak dvěma tisíci lety ve městě Betlémě. Děti obdivovaly betlém, ale také měly možnost zhlédnout pohyblivé dioráma Karafiátových Broučků.

Další část našeho výletu se odehrávala v dílně, kde děti vyráběly anděly z kartonu a korálků. Čtvrťáci si poslední školní dny roku 2023 náramně užili.

Karel Šíma, třídní učitel IV. C