Čtvrťáci k knihovně (IV. A)

Začátek kalendářního roku byl ve IV. A třídě ve znamení návštěvy říčanské knihovny. Čekal nás program na podporu čtenářské gramotnosti.   

V úvodu nás paní knihovnice provedly knihovnou, půjčováním a řazením knih, časopisů a audioknih.  Seznámily nás s pojmy spisovatel, ilustrátor, leporelo, komiks, beletrie a naučná literatura.

Před čtením z vybrané knihy „Gorila a já“ si žáci s paní lektorkou povídali o šikaně. Dětem byla přečtena delší ukázka z knížky, po níž se rozebírala sociálně patologická témata z pohledu knihy.
Následně se děti věnovaly společnému kreslení ve skupině, kdy nešlo o krásu kresby,
ale porozumění zadání a spolupráci. Závěrem si všichni společně prohlédli obrázky, ilustrace z knihy, ale i celou knihovnu včetně vyhledávání v knihovnickém katalogu Tritius či orientaci v knihovně.

Po návratu do školy jsme v komunitním kruhu s dětmi rozebraly čtenářské strategie (předvídání, kladení otázek, porozumění, vytváření smyslových představ, výběr důležitých informací, usuzování, syntézu a hodnocení). To vše jsme s žáky završili metodou skupinového pětilístku.

Na příští návštěvu knihovny se už všichni moc těší.

Renata Nyčová Hofmanová, třídní učitelka