Projektový týden (III. B)

Žáci III. B se plánují na jaře zapojit do Projektové olympiády, která je určena žákům 1. stupně ZŠ. Cílem soutěže je rozvíjet samostatný projev dětí formou projektů na témata, která jsou jim blízká, vzbudit jejich zvídavost a v neposlední řadě naučit se pracovat na projektech ve skupinách.

Nejdříve si proto všichni žáci zkusili vypracovat vlastní individuální projekt na téma: PŘÍRODA. Zdůraznili jsme si, že najít vhodné téma je to nejdůležitější. Každý projekt by měl přinést nové, ne příliš známé informace. Měl by posluchače zaujmout.

Učili jsme se, jak pracovat s trémou, jak stát a mluvit před posluchači a jak zaujmout. Děti měly 3 týdny na přípravu a tvorbu projektů.

Tento týden jsme viděli a slyšeli 28 neskutečných projektů, za které by se nemuseli stydět ani žáci vyšších ročníků. Tři nejlepší práce jsme převedli v paralelní třídě III. A a úspěch byl obrovský. Jsem na své žáky z III. B neskutečně pyšná.

Martina Mudruňková, třídní učitelka