Projekt Čtení pomáhá a dílny čtení (II. A)

Děti z II. A, které se teprve minulý školní rok staly čtenáři, zvládly už v 1. ročníku společně přečíst dvě knihy ze školní knihovny. Lucka Luciperka Ivony Březinové a Alenčina čítanka Eduarda Petišky je provázely v hodinách čtení od prosince do června. I díky nim si děti vyzkoušely své první dílny čtení, ve kterých teď pokračují pravidelně. Dílna čtení má ve 2. ročníku již své pevné místo v rozvrhu hodin. Žáci si na ni nyní nosí své vlastní knížky, ze kterých si čtou i doma. Na začátku září jsme si společně vytvořili i pravidla dílny čtení, díky nimž mají všichni při individuálním tichém čtení klid na soustředění a při společné reflexi a prezentaci se učí naslouchat dalším dětem a respektovat názory ostatních.

První částí dílny je vždy aktivita před čtením, kde se zadává jev, který mají žáci při čtení za úkol sledovat, případně se zabýváme tématem, jehož se bude týkat aktivita po čtení. Pak následuje čas vymezený pro samotné individuální tiché čtení. Děti si mohou kdekoli ve třídě najít místo, které jim pro čtení vyhovuje, kde je jim pohodlně a příjemně, a přibližně 15 až 20 minut čtou. Nakonec v kruhu probíhají reakce na četbu – hovory o knihách a sledovaných jevech, přemýšlení nad knihami. Vše shrnuje zápis z četby na pracovním listu, který si žáci zakládají do svého portfolia. Zároveň děti, tak jako minulý školní rok, pravidelně a stále lépe prezentují před spolužáky knihy přečtené při domácím čtení.

Letos jsme se rozhodli zapojit do celorepublikového projektu Čtení pomáhá, který spojuje potěšení ze čtení s radostí z pomoci druhým. Každý školák má možnost vybrat si z bohaté nabídky knížek na webových stránkách projektu nějakou, kterou si přečte, a poté vyplní test ověřující přečtení této knihy. Pokud je v testu úspěšný, získá kredit 50 korun, který může věnovat na jeden z nominovaných dobročinných projektů. Potom, co jsme si ve třídě projekt představili, děti nadchla myšlenka, že mohou čtením „vydělat“ peníze a tím někomu pomoct. Dohodli jsme se, že si celý školní rok budeme kredity střádat a v červnu společně vybereme jeden nebo dva projekty, kterým pomůžeme.

Projekt Čtení pomáhá rozdělí každý rok 10 milionů korun na dobročinné účely. Přidat se můžou žáci základních i středních škol. Pokud Vás zaujal, navštivte stránky www.ctenipomaha.cz a pomáhejte s námi!

Ilona Kaplanová, třídní učitelka II. A